Giới thiệu - Công ty Cổ phần Công nghiệp MVN​

Giới thiệu - Công ty Cổ phần Công nghiệp MVN​

Giới thiệu - Công ty Cổ phần Công nghiệp MVN​

Giới thiệu - Công ty Cổ phần Công nghiệp MVN​

Giới thiệu - Công ty Cổ phần Công nghiệp MVN​
Giới thiệu - Công ty Cổ phần Công nghiệp MVN​
Hotline: 0909 564 228
Vietnamese English

Giới thiệu

Giới thiệu công ty

Công ty Cổ phần Công nghiệp MVN được thành lập vào tháng 11/2016, với số vốn đầu tư ban đầu là 100 tỷ đồng từ các Cổ đông là những chuyên gia hàng đầu trong ngành phụ gia xây dựng, vật liệu xây dựng cũng như hóa chất trong ngành xây dựng nói chung.
Xem chi tiết

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi
Xem chi tiết
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 564 228
Top